Friday, September 3, 2010

Qalandia tidlig en fredags morgen

Kirkens Nødhjelp er en del av EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), og i mårrest var jeg med deg til Qalandia-checkpointet utenfor Jerusalem. Ledsagerne er der for å hindre brudd på menneskerettighetene når folk skal passere inn til Jerusalem. Det ble en morgen med svært mange nye inntrykk!
På vei langs muren bort til Checkpointet, bussene venter på å kjøre folk inn til Jerusalem


Her fra kvinnekøen, det blir passet godt på fra israelsk hold. I dag er det fjerde fredag i Ramadan, så de var godt foreberedt


Røde Halvmåne er tilstede med rullestoler for å hjelpe gamle og bevegelseshindrede gjennom checkpointet


Barn får ofte slippe inn før foreldrene sine, og må vente for å se om foreldrene også slipper gjennom

No comments: