Sunday, November 14, 2010

Mosque of Ibrahim/Cave of Machpela

Etter min viten er Abrahams (Ibrahim på arabisk) grav, den andre viktigste helligdommen for jødene (etter Klagemuren), og den fjerde eller femte viktigste for muslimene (etter Mekka, Medina, Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen, og kanskje noe annet).

Abrahams grav ligger visstnok i Hebron, og den besøkes flittig av både jøder og muslimer. Moskeen er delt i to, og graven ligger i midten slik at både jødet og muslimer kan besøke den uten å treffe hverandreSiden det var lørdag og dermed shabbat for jødene slapp vi ikke inn i den jødiske delen, men fikk sneket oss inn i den muslimske delen rett før ettermiddagsbønnen.


På vei inn fikk jeg denne flotte kappen, alle ikke-muslimske damer som skal inn må dekke seg til skikkelig. Personlig syns jeg at jeg ligner litt på en blånisse... :-)

Her er Abrahams grav, jødene og muslimene kan se inn på den fra hver sin del av moskeen, med gitter og skuddsikkert glass på hver side, for sikkerhets skyld...
Graven til Abrahams kone Sara er også inne i moskeen

No comments: