Wednesday, February 13, 2008

Afghanistans fremtid forespeilet av Fredrik Barth

Den verdensberømte norske sosialantropologen Fredrik Barth holdt foredrag på Blindern tidligere i år, og jeg var så heldig å få plass i salen. Han er en meget kunnskapsrik og innsiktsfull gammel mann som har opplevd mye spennende. Blant annet var han med den siste bussen ut av Afghanistan etter den russiske okkupasjonen i 1979. Dette er en mann som er sitert i mange av fagbøkene mine, så det er stort å ha vært på ett av hans foredrag!Fordelen ved å studere på Blindern er at det er så mange interessante foredrag innen mitt fagfelt, veldig glad for litt akademisk påfyll mellom "de vanlige" forelesningene! :-)

No comments: