Thursday, May 31, 2007

Bainnhoinn...

...ein hyllest te trønderdialekta

-Det va ein gang det kom ein mainn
med ein hainnhoinn i eit bainn
i eine hainna, og i ainner hainna hoill'n i
no' som klonka litte grainn
og som så ut som ei spainn
som hain ha verri nerri fjærasainn og foinni

-Hves historia e sainn,
så va det litte tå ei spainn:
Det va ei hallainakainnsspainn som det va vainn i.
Og så gjekk det sånn at mainn-
hain me hainnhoinn i eit bainn-
møtt ein ainna mainn. Ka va det vel me hainn De?

-Det va ein ganske vanlig mainn,
som også gjekk me hoinn i bainn,
men hainn va huhoinn hainn, og langtifrå no'n hainnhoinn.
Og så sei den første mainn,
da'n først ha flira litte grainn:
«Sei mæ - e det hainnhoinn hoinn du hi som bainnhoinn?»
-Birger Jørstad-


No comments: